יישום מצוינות תפעולית בארגון
הנדסת תהליכים במרכז לוגיסטי - מפתח קריטי להצלחה!
תכנית להמשכיות עסקית
אסטרטגיות לגיוס הון אנושי בשרשרת האספקה
הערכת ספקים ומדידת ביצועיהם
ניהול יוזם ומוביל בתפעול

כתב העת "מי ומה בשרשרת האספקה"

מתודולוגיות וגישות ניהוליות

פיתוח תרבות של מצוינות תפעולית
הערכת תהליכים ומדידת ביצועים במרכז לוגיסטי - מפתח קריטי להצלחה!
ניהול משבר בתנאי אי-ודאות
Back to Basics: Logistics Center Management
מיצוב מערך הרכש בארגון ומיתוגו
יצירת ערך-מוסף בהתקשרות עם לקוח
5S Metodology