top of page
מזון - 7.jpg
שרשרת אספקה חדשנית וגמישה
השרשרת של אמברוזיה
האסם הגדול במזרח התיכון
משלוח היבול - היישר לחו"ל!
Preparing Food
מזון - 8.jpg
מצוינות תפעולית במפעל בונז'ור
ארגל - פתרונות הגשה ואירוח
קייטרינג אישי בגובה 30 אלף רגל
שביל החלב
Fresh Food

כתב העת "מי ומה בשרשרת האספקה"

מזון ומשקאות, הגשה ואירוח

Frsh market

Fresh

MARKET

SCM-i.jpg
bottom of page