top of page
צ'ק פוינט: רכש וחוויית עובד
התמודדות עם סיכונים בשרשרת האספקה הביולוגית
שרשרת האספקה בתדהר עבודות גמר
רכש מקצועי בענף הבנייה
IBM Global Procurement
ניהול קבלני-משנה במגזר ההיי-טק
Business Transormation Outsourcing
תהליכי רכש בהתקשרויות מורכבות
ארגון מחלקת הרכש בסביבה תחרותית עתירת שינויים
ניהול הקשר עם הספקים
אחריות מנהלי רכש
מדדים להערכת ביצועי הרכש

כתב העת "מי ומה בשרשרת האספקה"

רכש וקבלנות-משנה

ביראד לימודי תעודה מתקדמים

לקבלת פרטים על קורס
ניהול רכש ולוגיסטיקה

חדשנות 213.jpg
תרומת מחלקת האיכות לתהליכי מיזוג ורכישה במגזר הרפואי
מיצוב מערך הרכש בארגון ומיתוגו
הערכת ספקים ומדידת ביצועיהם
מכרזים מקוונים ויישומם במחלקת הרכש
Digital Supply Chain
Commercial Procurement
רכש טכנולוגי וקניין רוחני
ניהול מיטבי של חוזים
רכש בתעשיית הפלדה
NICE ואמנות ניהול הרכש
ניהול רכש בארגון גלובלי
איך לבצע רכש במיקור-חוץ?
SCM-i.jpg
bottom of page