top of page
סחר בי-לאומי בעידן של אי-ודאות
תצהיר יבואן בשער עולמי - משמעותו והשלכותיו
קידום היצוא ושיתופי פעולה בין-לאומיים
מי יישא באחריות למטען שניזוק?
הסתמכות על ייעוץ משפטי מספקת הגנה מפני אישום פלילי? - לא בהכרח
מכס, אמצעי הגנה והיטל היצף
תמחור מוצרים במשלוחי יבוא
סחר בין-לאומי: מדוע חשוב לתעד דברים בכתב?
הובלה ימית: סוכן אוניה חויב לפצות יבואן בגין נזק למטען שנגרם במהלך ההובלה
לקבל פטור מגירעונות המכס
עשה ואל תעשה לקראת עלייתה של מערכת שער עולמי
מי אחראי לנזק של רטיבות למטען מיובא של נייר?
האם דיני התובלה האווירית חלים על חברות שירותי קרקע?
כיצד יכול היבואן להיפטר מתשלום חובות של מסי יבוא?
היבואן נגד המכס
מזעור סיכונים באמצעות אשראי דוקומנטרי
ניהול תהליכי יבוא-יצוא
מגמות בשילוח בין-לאומי

כתב העת "מי ומה בשרשרת האספקה"

יבוא-יצוא וסחר בין-לאומי

לקבלת פרטים על שילוח, לוגיסטיקה בינלאומית
ועמילות מכס

קבוצת מעין
SCM-i.jpg
bottom of page