top of page

מחברים אנשים לפתרונות חכמים

שירותים מקצועיים

Office of a web design company

02

תפעול ושרשרת אספקה

 • בחינת מערכי תפעול ושרשרת אספקה ועיצובם מחדש.

 • שיפור ממשקים בין מכירות לתפעול (S&OP).

 • הטמעת מתודולוגיות לניהול רזה (Lean Management), לשיפור הגמישות והזריזות התפעולית (Agile Management), לארגון סביבת עבודה אפקטיבית ויעילה (7S Methodology), וכו'.

 • פיתוח מצוינות תפעולית (OpEx).

 • שיפור ביצועים והפחתת עלויות. 

04

לוגיסטיקה וניהול מלאי

 • מיפוי מערכי לוגיסטיקה והפצה ועיצובם מחדש (הנדסת תהליכים לוגיסטיים).

 • ניהול ביקושים ועיתוד מלאי. שיפור זמינות 

 • טיוב קטלוגים.

 • שיפור ביצועים והפחתת עלויות. הטמעת מערכות מערכות מתקדמות.

 • ניהול פרויקטים לוגיסטיים.

 • בחינת כדאיות מיקור-חוץ.

 • מתן שירותים לוגיסטיים באתרי לקוח. ניסיון מוכח בניהול פעילויות אינטגרטיביות (הנדסה-תפעול-איכות) במגזר הפרמצבטי ובמגזר הציוד הרפואי.

06

ניהול אנליטי ובינה עסקית

 • הדרכת מנהלים על ניהול אנליטי ועל משאב המידע ככלי חיוני לקבלת החלטות מושכלות (Informed decisions).

 • עיצוב התהליך האנליטי בארגון: הגדרת בעיה, איסוף נתונים, ארגון הנתונים וטיובם, ניתוח הנתונים, הצגת הממצאים ומשמעותם.

 • הקמת תשתיות מיטביות לניהול אנליטי בשרשרת האספקה.

 • אפיון דרישות למערכת בינה עסקית.

08

מערכות אחסון חכמות

01

תיכון תהליכים וארגון מחדש

 • בחינת תהליכים עסקיים ושיפורם (כולל טיוב ממשקים בין מחלקתיים).

 • כתיבת הוראות עבודה, הדרכת עובדים, והטמעת השינויים.

 • ארגון מחדש של מחלקות ושל פעילויות בשרשרת האספקה.

 • הגדרת מדדי ביצוע ויעדים.

 • בניית מערכות דיווח והטמעתן.

 • ניסיון מוכח בבניית מערכות ניהול בתחומים הבאים: איכות (ISO 9001), ניהול סביבתי (ISO 14001), בטיחות ובריאות בתעסוקה (OHSAS 18001).

03

רכש וניהול ספקים

 • טיוב מאגר הספקים. ניתוח על-פי קטיגוריות והפחתת סיכונים.

 • ארגון מערך הרכש והתאמתו לצורכי הארגון (אסטרטגי/טקטי, מקומי/חו"ל, ישיר/עקיף).

 • הגדרת מדיניות הרכש ובניית תוכנית עבודה שנתית.

 • הפחתת עלויות ושיפור התקשרויות קיימות. איתור מקורות אספקה חלופיים.

 • הקמת מערכת להערכת ספקים ומדידת ביצועיהם. ניהול ספקים וקבלני-משנה.

 • פיתוח רכש דיגיטלי (e-Procurement).

05

פיתוח חדשנות פנים-ארגונית

 • הקמת תשתיות לניהול חדשנות בארגון.

 • הדרכת עובדים על יזמות פנים-ארגונית, על יצירתיות וחיפוש פתרונות מחוץ לקופסה, על חדשנות ועל פריצת-דרך.

 • פיתוח מנהיגות בניהול שינויים, בעידן של חדשנות משבשת.

 • הטמעת תרבות ארגונית של חדשנות.

 • קידום רעיונות פנים-ארגוניים (עסקיים ותהליכיים).

 • ניהול שינויים וטיפול בהתנגדויות.

07

כלי ניטול ושינוע אוטונומיים

ייעוץ מקצועי בנושאים הבאים:

 • מערכות אחסון ואחזור אוטומטיות.

 • טכנולוגיות, התורמות למיקסום מרחבי התפעול: מודול הרמה אנכית (Vertical Lift Module) [VLM], מודול קרוסלה אנכי (Vertical Carousel Module) [VCM], מודול באפר אנכי (Vertical Buffer Module) [VBM], אחסון קוביות (Cube Storage), ועוד.

 • פתרונות אחסון ייחודיים עבור פריטים ארוכים, גליליים, וכבדים.

ייעוץ מקצועי בנושאים הבאים:

 • מלגזות, מלגזות אדם הולך, מלקטות, משנעות, צריחים, היגשים, גוררים, עגלות, וכו'.

 • פתרונות אוטונומיים מלאים (ללא מפעיל). כולל תוכנה ידידותית למשתמש, המאפשרת ללקוח לבצע התאמה מלאה של הכלים האוטונומיים לסביבת העבודה במפעל/במרלו"ג.

 • פתרונות ייחודיים לטיפול במכולות, ובמטענים ארוכים (מלגזות רב-כיווניות).

SCM-i.jpg
bottom of page